Почетни пакети

Пакети за објавување и промоција на изведувач

info (at ) bendovi.mk | +389 71 797 074

Стартер пакет

50 / 90 дена
 • Кориснички панел
 • 90 дена објава
 • Креатива на соц.мрежи

Премиум пакет

85 / 180 дена
 • Кориснички панел
 • 180 дена објава
 • Креатива на соц.мрежи
 • Реклама на соц.мрежи

Голд пакет

120 / 365 дена
 • Кориснички панел
 • 365 дена објава
 • Креатива на соц.мрежи
 • Реклама на соц.мрежи
 • Реклама на такси билборди во Скопје

Останати можни промоции:

Почетни пакети

Пакети за промоција на бизниси, сервиси и други фирми

info (at ) bendovi.mk | +389 71 797 074

Стартер пакет

79 / 30 дена
 • Банер на почетна страна
 • Објавување на соц.мрежи

Промо пакет

119 / 30 дена
 • Банер на почетна страна
 • Креатива на соц.мрежи
 • Рекламирање на соц.мрежи

Голд пакет

149 / 30 дена
 • Кориснички панел
 • Креатива на соц.мрежи
 • Рекламирање на соц.мрежи
 • Банер на листите на изведувачите

Останати можни промоции: